Regulamin

REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO

ul. Sławska 1C w Lubiatowie k. Sławy

1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania żaglówek (kabinowych oraz otwartopokładowych), łodzi wiosłowych, kajaków, rowerów wodnych, desek SUP przez Wypożyczalnię Sprzętu Wodnego ul. Sławska 1C w Lubiatowie (koło Sławy).

2. Wypożyczanie sprzętu jest odpłatne z góry (za pierwszą godzinę), zgodnie z cennikiem udostępnionym na wypożyczalni. Kolejne godziny użytkowania sprzętu płatne są po powrocie.

3. W przypadku wypożyczenia sprzętu na dzień lub dobę opłatę należy wnieść z góry. Rezerwacja sprzętu ważna jest wyłącznie po opłaceniu zaliczki.

4.  W przypadku silnego wiatru wypożyczanie sprzętu jest wstrzymane.

5. Wypożyczenie żaglówek możliwe jest tylko po okazaniu patentu żeglarskiego (nie motorowodnego!).

6. Dzieci mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zachowanie i ewentualne szkody.

7. Nie wypożycza się sprzętu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

8. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z obowiązkiem przestrzegania niniejszego regulaminu.

9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za wypożyczony sprzęt. W razie zniszczenia lub zagubienia sprzętu wypożyczający pokrywa w 100 % koszty naprawy lub zakupu sprzętu.

10. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których używanie jest obowiązkiem wypożyczającego (tyle kamizelek, ile osób na wypożyczonym sprzęcie).

11. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być wstanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie (czysty i kompletny!). Obowiązkiem wypożyczającego jest zgłoszenie wszelkich usterek sprzętu.

12. Zabrania się kąpieli w kamizelkach asekuracyjnych i kapokach.

13. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu i czasie ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnię.

14. Sprzęt może być rezerwowany telefonicznie lub osobiście na warunkach ustalonych z wypożyczalnią.

UWAGA – na tej stronie nie zbieramy żadnych danych osobowych. Nie wysyłamy nikomu newsletterów ani żadnych ofert marketingowych.

ZAPRASZAMY! 🙂

ŁÓDKA vENUS wypozyczalnia sprzętu wodnego w Lubiatowie k. Sławy