plaza-nad-jziorem-slawkim-w-lubiatowie (3)

pomost żeglarski, port w Lubiatowie jezioro sławskie